نمایش دادن همه 6 نتیجه

راهبند برقی FAAC مدل 620

✔️مدل: راهبند برقی FAAC مدل 620

✔️طول بوم:2.8 متری

✔️نوع بوم: ثابت

✔️تعداد تردد: بالا

✔️ساخت کشور: ایتالیا

✔️گارانتی: 4 سال

راهبند برقی faac مدل 640

✔️مدل: راهبند برقی faac مدل 640

✔️طول بوم: 7 متری

✔️نوع بوم: جاده ای

✔️تعداد تردد: بالا

✔️ساخت کشور: ایتالیا

✔️گارانتی: 4 سال

راهبند برقی faac مدل Genius

✔️مدل: راهبند برقی faac مدل Genius

✔️طول بوم: 5 متری

✔️نوع بوم: جاده ای

✔️تعداد تردد: بالا

✔️ساخت کشور: ایتالیا

✔️گارانتی: 4 سال

راهبند برقی faac مدل j275

✔️مدل: راهبند برقی faac مدل j275

✔️طول بوم: 1.5 متر

✔️نوع بوم: ثابت

✔️تعداد تردد: بالا

✔️ساخت کشور: ایتالیا

✔️گارانتی: 4 سال

راهبند برقی faac مدل j355

✔️مدل: راهبند برقی faac مدل j355 ✔️طول بوم: 1.5 متر ✔️نوع بوم: ثابت ✔️تعداد تردد: بالا ✔️ساخت کشور: ایتالیا ✔️گارانتی: 4 سال

راهبندبرقی faac مدل B680 با بوم8.3

✔️مدل: راهبند میله ای faac مدل B680 با بوم8.3

✔️طول بوم: تا 8.3 متر

✔️نوع بوم: تلسکوپی

✔️تعداد تردد: نامحدود

✔️ساخت کشور: ایتالیا

✔️گارانتی: 4 سال