نمایش 1–12 از 172 نتیجه

ایزولاتور تکنما

644,000 تومان
✔️گارانتی تکنما : 36 ماه گارانتی
✔️نماینده فعال خدمات در کشور
✔️لطفا جهت مشاوره باکارشناسان ما با شماره 02133917311 در  لاله زار مال تماس بگیرید

آیفون تصویری الکتروپیک سفید مدل 1196

1,680,000 تومان
✔️اندازه صفحه نمایش : 3.5 اینچ
✔️گارانتی الکتروپیک : 36 ماه گارانتی
✔️پشتیبانی قطعات : 120 ماه 
✔️ گارانتی قفل زنجیری :72 ماه 
✔️300نماینده فعال خدمات در کشور

آیفون تصویری الکتروپیک سفید مدل 1198

✔️اندازه صفحه نمایش : 10  اینچ
✔️گارانتی الکتروپیک : 36 ماه گارانتی
✔️پشتیبانی قطعات : 120 ماه 
✔️ گارانتی قفل زنجیری :72 ماه 
✔️300نماینده فعال خدمات در کشور

آیفون تصویری الکتروپیک سفید مدل 1294

2,774,000 تومان
✔️اندازه صفحه نمایش : 4.3  اینچ
✔️گارانتی الکتروپیک : 36 ماه گارانتی
✔️پشتیبانی قطعات : 120 ماه 
✔️ گارانتی قفل زنجیری :72 ماه 
✔️300نماینده فعال خدمات در کشور

آیفون تصویری الکتروپیک سفید مدل 193

1,900,000 تومان
✔️اندازه صفحه نمایش : 3.5 اینچ
✔️گارانتی الکتروپیک : 36 ماه گارانتی
✔️پشتیبانی قطعات : 120 ماه 
✔️ گارانتی قفل زنجیری :72 ماه 
✔️300نماینده فعال خدمات در کشور

آیفون تصویری الکتروپیک سفید مدل 592

2,300,000 تومان
✔️اندازه صفحه نمایش : 4 اینچ
✔️گارانتی الکتروپیک : 36 ماه گارانتی
✔️پشتیبانی قطعات : 120 ماه 
✔️ گارانتی قفل زنجیری :72 ماه 
✔️300نماینده فعال خدمات در کشور

آیفون تصویری الکتروپیک سفید مدل 797

2,100,000 تومان
✔️اندازه صفحه نمایش : 4.3  اینچ
✔️گارانتی الکتروپیک : 36 ماه گارانتی
✔️پشتیبانی قطعات : 120 ماه 
✔️ گارانتی قفل زنجیری :72 ماه 
✔️300نماینده فعال خدمات در کشور

آیفون تصویری الکتروپیک سفید مدل 897

1,770,000 تومان
✔️اندازه صفحه نمایش : 4.3  اینچ
✔️گارانتی الکتروپیک : 36 ماه گارانتی
✔️پشتیبانی قطعات : 120 ماه 
✔️ گارانتی قفل زنجیری :72 ماه 
✔️300نماینده فعال خدمات در کشور

آیفون تصویری الکتروپیک سفید مدل 996

3,100,000 تومان
✔️اندازه صفحه نمایش : 7  اینچ
✔️گارانتی الکتروپیک : 36 ماه گارانتی
✔️پشتیبانی قطعات : 120 ماه 
✔️ گارانتی قفل زنجیری :72 ماه 
✔️300نماینده فعال خدمات در کشور

آیفون تصویری الکتروپیک سفید مدل1096

2,200,000 تومان
✔️اندازه صفحه نمایش : 4.3  اینچ
✔️گارانتی الکتروپیک : 36 ماه گارانتی
✔️پشتیبانی قطعات : 120 ماه 
✔️ گارانتی قفل زنجیری :72 ماه 
✔️300نماینده فعال خدمات در کشور

آیفون تصویری الکتروپیک مشکی مدل1096

2,200,000 تومان
✔️اندازه صفحه نمایش : 4.3  اینچ
✔️گارانتی الکتروپیک : 36 ماه گارانتی
✔️پشتیبانی قطعات : 120 ماه 
✔️ گارانتی قفل زنجیری :72 ماه 
✔️300نماینده فعال خدمات در کشور