نمایش 1–12 از 15 نتیجه

آیفون تصویری تابا سرمه ای مدل TVD_3070

4,000,000 تومان
✔️اندازه صفحه نمایش : 7 اینچ
✔️گارانتی تابا : 36 ماه گارانتی
✔️نماینده فعال خدمات در کشور

آیفون تصویری تابا سفید مدل TDV_1040M200

1,600,000 تومان
✔️اندازه صفحه نمایش : 7 اینچ
✔️گارانتی تابا : 36 ماه گارانتی
✔️نماینده فعال خدمات در کشور

آیفون تصویری تابا سفید مدل TVD_1035

1,645,000 تومان
✔️اندازه صفحه نمایش : 7 اینچ
✔️گارانتی تابا : 36 ماه گارانتی
✔️نماینده فعال خدمات در کشور

آیفون تصویری تابا سفید مدل TVD_1070I

2,960,000 تومان
✔️اندازه صفحه نمایش : 7 اینچ
✔️گارانتی تابا : 36 ماه گارانتی
✔️نماینده فعال خدمات در کشور

آیفون تصویری تابا سفید مدل TVD_1090M200

1,630,000 تومان
✔️اندازه صفحه نمایش : 7 اینچ
✔️گارانتی تابا : 36 ماه گارانتی
✔️نماینده فعال خدمات در کشور

آیفون تصویری تابا سفید مدل TVD5_43

1,420,000 تومان
✔️اندازه صفحه نمایش : 7 اینچ
✔️گارانتی تابا : 36 ماه گارانتی
✔️نماینده فعال خدمات در کشور

آیفون تصویری تابا مدل TVD_3070

4,000,000 تومان
✔️اندازه صفحه نمایش : 7 اینچ
✔️گارانتی تابا : 36 ماه گارانتی
✔️نماینده فعال خدمات در کشور

آیفون تصویری تابا مدل TVD_1043i

1,690,000 تومان
✔️اندازه صفحه نمایش : 7 اینچ
✔️گارانتی تابا : 36 ماه گارانتی
✔️نماینده فعال خدمات در کشور

آیفون تصویری تابا مدل TVD2070

2,510,000 تومان
✔️اندازه صفحه نمایش : 7 اینچ
✔️گارانتی تابا : 36 ماه گارانتی
✔️نماینده فعال خدمات در کشور

آیفون تصویری تابامدل TVD5_70

1,780,000 تومان
✔️اندازه صفحه نمایش : 7 اینچ
✔️گارانتی تابا : 36 ماه گارانتی
✔️نماینده فعال خدمات در کشور

پنل آیفون تصویری تابا مدل ثمین

1,084,000 تومان1,229,000 تومان
✔️پشتیبانی واحد ها:تا 8 واحد
✔️گارانتی تابا : 36 ماه گارانتی