نمایش دادن همه 12 نتیجه

اسپلیتر آنتن مرکزی سیماران 2راه مدل KES 22

✔️مدل: اسپلیتر آنتن مرکزی سیماران 2راه مدل KES 22

✔️تعداد ورودی: 1

✔️تعداد خروجی: 2

✔️جنس بدنه: فلز

✔️گارانتی: 1 سال

اسپلیتر آنتن مرکزی سیماران 3راه مدل KES 31

✔️مدل: اسپلیتر آنتن مرکزی سیماران 4راه مدل KES 41 ✔️تعداد ورودی: 1 ✔️تعداد خروجی: 3 ✔️جنس بدنه: فلز ✔️گارانتی: 1 سال

اسپلیتر آنتن مرکزی سیماران 3راه مدل KES 32

✔️مدل: اسپلیتر آنتن مرکزی سیماران 3راه مدل KES 32

✔️تعداد ورودی: 1

✔️تعداد خروجی: 3

✔️جنس بدنه: فلز

✔️گارانتی: 1 سال

اسپلیتر آنتن مرکزی سیماران 4راه مدل KES 41

✔️مدل: اسپلیتر آنتن مرکزی سیماران 4راه مدل KES 41

✔️تعداد ورودی: 1

✔️تعداد خروجی: 4

✔️جنس بدنه: فلز

✔️گارانتی: 1 سال

اسپلیتر آنتن مرکزی سیماران 4راه مدل KES 42

✔️مدل: اسپلیتر آنتن مرکزی سیماران 4راه مدل KES 42 ✔️تعداد ورودی: 1 ✔️تعداد خروجی: 4 ✔️جنس بدنه: فلز ✔️گارانتی: 1 سال

اسپلیتر آنتن مرکزی سیماران 6راه مدل KES 81

✔️مدل: اسپلیتر آنتن مرکزی سیماران 6راه مدل KES 81 ✔️تعداد ورودی: 1 ✔️تعداد خروجی: 6 ✔️جنس بدنه: فلز ✔️گارانتی: 1 سال

اسپلیتر آنتن مرکزی سیماران 8راه مدل KES 81

✔️مدل: اسپلیتر آنتن مرکزی سیماران 8راه مدل KES 81

✔️تعداد ورودی: 1

✔️تعداد خروجی: 8

✔️جنس بدنه: فلز

✔️گارانتی: 1 سال

اسپلیتر آنتن مرکزی سیماران 8راه مدل KES 82

✔️مدل: اسپلیتر آنتن مرکزی سیماران 8راه مدل KES 82

✔️تعداد ورودی: 1

✔️تعداد خروجی: 8

✔️جنس بدنه: فلز

✔️گارانتی: 1 سال